Mar 012010
 

Tahsin Yücel’in ‘Kumru ile Kumru’ romanı ; Kumru adında Anadolu köylüsü bir genç kızın “görücü” usulüyle İstanbul’a “köylüsüne göre” kurtarıcısı bir kapıcıyla evlenerek gelen ve daha sonrasında yavaş yavaş eşyalara karşı tutku besleyerek(misal buzdolabı, müzik seti) onları ailesinden ve hayattan üstün tutarak var olan ilişkilerinin nasıl değiştiği ve toplum içerisinde bu tutkuları nedeniyle nasıl statü atladığını ve başka bir Kumru figürüne büründüğünü anlatan “iyi” bir romandır. Dilde tekrarın olduğu ve sonunun çok da tatmin etmediği(bu yazarın başarısı da olabilir) bu roman aynı zamanda ” tüketici davranışları” açısından da çözümlenmeye değerdir. Aşağıda önce roman özetimi ardından çözümlememi bulabilirsiniz:

ROMANIN ÖZETİ:

Tüketici Davranışları Açısından Tahsil Yücel- Kumru Kumru Cozumlemesi

ROMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ:

Tüketici Davranışlarının İlgi Alanı

TÜKETİCİNİN KARAR VERMESİNDE İÇ ETKİLER
(Internal Factors Impacting Consumer Decision Making) :


 • MOTİVASYON(Motivation) :


– Kumru’nun buzdolabına karşı oluşan tutkusu onu satın alması ve çevresindeki herkese anlatıp kabul görmesi  motive etmiştir.
– Tuna Hanım’ın onu araba almayla süpermarkete bırakıp rahatça alışveriş ettiği görmesi kendisinin de bunu onun statüsüne ulaştığında güveni yerine gelip, direksiyon hocası ve ailesi sayesinde yapabileceğine dair motive etmiştir.
– Kızının zihinsel sorunu yüzünden ona kasetçalar almasının sebebi , toplum içerisinde yaşadığı ezilikliği kapatmak ve onun yeteneği göstermek istediği içindir.

 • ALGI(Perception):

Televizyon, içgiyim kıyafetleri: İzlemenin günah olarak görülmesi
Haydar’ın koltuğu: Diğer kapıcılara karşı kendini öne çıkaracak bir eşya olması
Buzdolabı: Kendi tutkusunu gerçekleyecek,hayatın anlamı bir eşya
Araba: Kumru’nun Kendisini istediği zaman kimseye sormadan başka yere götürecek  bir alet

 • TUTUM(Attitude)


Yeni evin eşyaları: Bozmaktan korkacak kadar değerli
Araba: Trafikte kaybolacağını düşündüğünden korkması
Buzdolabı: Sadece kendisine ait olması
Televizyon: İlk başta bilgi veren bir alet olarak görülmesinin sonrasında, kullandıkça bir yalan makinesi olduğunu düşünmesi

 • ENTEGRASYON(Integration):

– Buzdolabı: İçindeki malzelemerin düzenlemesi, kapısını açmasını bilmezken daha sonra   herkese olması gereken düzeni anlatması
– Televizyon: Günah olduğunu düşünürken ihtiyaçlarını karşılayan bir alet olduğunu görmesi ve benimsemesi

 • ÖĞRENME(Learning)

Araba: Kullanmak için direksiyon kursu alması
Buzdolabı: Tuna Hanım’dan kullanmasını öğrenmesi
Televizyon: Tuna Hanım’dan kullanması ve içeriğini öğrenmesi
Süpermarket’in Yeri: Bilal Dayı,Tuna Hanım ve Yıldırım’dan yeri hakkında bilgi alarak satın almaya aynı yerde devam etmesi

Tüketicinin Karar Vermesinde Dış Etkiler :
(External Factors Influencing Consumer Decision Making)

 • Kültür(Culture):

Kumru’nun içgiyim malzemeleri kültürel gelişiminde olmaması ve sonrasında İstanbul ve Tuna Hanım gibi modern bir kültürde bunun olağanlığı

 • Altkültür(Subculture):

– Roman içerisinde bir altkültür etkisi bulunmamaktadır.

 • Sosyal Sınıf(Social Class)

– Haydar’ın koltuğunun ve zippo çakmağı örneğinde olduğu gibi bir üst sosyal sınıfın kullandığı eşyalara sahip olmak isteyişi ve köy hayatından kapıcı dairesine ve sonra da yeni ev düzenine geçtiği zaman, sosyal sınıfın arttığının farkına varan Kumru’nun buna göre araba, televizyon ve yine televizyon yoluyla marka seçerek satın alması, yeni bir eve ve sosyal sınıfa geçmeleri nedeniyle çamaşır makines, mutfak robotu, bilgisayar gibi eşyaların alınması

 • Referans Gruplar (Reference Groups):
  – Aile(Family)
  – İlk Deneyenler(Initiators)
  – Bilgi Sağlayıcıları(Information providers)

  – Televizyon reklamları
  – oğlu Hakan
  – Yıldırım’ın süpermarketin yeri ve içgiyim konusunda bilgi vermesi
  – Komşular

  Kullanıcılar(Influencers)
  – Kasetçalar örneğinde kızının arkadaşı,
  – Tuna Hanım’ın buzdolabısı ,arabası, içgiyim kıyafetler
  i konusunda bilgi vermesi

  – Karar Vericiler(Decision makers)
  – Mahallede otorite kabul edilen Bilal Dayı
  – Kurban kesmede Haydar’ın çevresinin dini bir or
  tamda bulunması,

  – Satış Yetkilileri(Purchasing agents)
  – Buzdolabı satın alınan yerdeki Tuna Hanım’ın eşi
  Tüketiciler(Consumer(s))
  – Fikir önderleri(Opinion leaders)
  –  Ünlüler(Celebrity spokespeople)
  – Danışmanlar
  – Buzdolabı ve araba örneğinde Tuna Hanım,
  – İçgiyim kıyafetleri için Tuna Hanım’ın örnek alınması ve Yıldırım’ın süpermarkette  tavsiyesi

 • Durumsal Değerlendirmeler (Situational Determinants)
  – Kızının türkü yeteneğinin ortaya çıkmasından hemen sonra alınan kasetçalar
  – Yalnızlık durumunun ortaya çıkmasıyla alınan araba

Tüketici Davranışlarında Motivasyonun İlgi Alanı

 • İlişkilendirme:

Buzdolabı: Hayatın Anlamı ve Kendi yaşam grubununun içinde övünülecek bir eşya olması
Araba: Yalnızlık,Özgürlük
Televizyon: Bilgi alma ve değerlendirme imkanı
Kasetçalar: Kızının yeteneğini ortaya çıkarak ve eksikliğini örtecek bir eşya

 • Karşılaştırma:

Vestigos: Diğer buzdolapları karşılaştırması
Audi: Peugeot markasıyla karşılaştırması

 • Farklılaştırma:

Haydar’ın koltuğu ve Zippo çakmağı

Tüketici Davranışları Açısından Anlam Transferi Modeli

Kumru, buzdolabının buzdolabına yüklediği anlam , buzdolabının işlevinden çok ona sahip olma isteğinin yarattığı tutkudur. Arabayı ise sosyal yaşamdan yoksun kalma güdüsünün bir sonucu olarak satın alması sözkonusudur.


TÜKETİCİNİN KARAR VERME SÜRECİ
: (Consumer Decision Making)

———————————————————————————————————-

1. Süreç Adımı: PROBLEMİN TANIMLANMASI

[Buzdolabı: Soğuk yiyecek ihtiyacı ve herkeste olup kendisinde olmaması
Televizyon: Alışveriş yapması için gerekli tüketeceği markaları takip etme

Araba: istediği zaman istediği yere gidememeden doğan yalnızlık

Kasetçalar : Kızı Sultan’ın sesini duymak için ona tekrar tekrar söyleyen bir aletin gerekliliği
Haydar’ın koltuğu ve Zippo çakmak: Kapıcılar arasında saygın bir konum kazanmak için gerekli bir eşya
Süpermarket: Buzdolabı için gerekli gıdaların tedariki]

2. Süreç Adımı: BİLGİ ALMA (Information Search)

[ Süpermarketin Yeri : Bilal Dayı,Hakan ve Yıldırım’a sorma
Gıda ve buzdolabı,televizyon bilgileri: Bilal Dayı, Televizyon, Kumru’nun gündeliğe gittiği evler, komuşlar,Tuna Hanım,Yıldırım
Kasetçalar: Sultan’ın arkadaşı Gülten’in daha önce kullanması
Araba: Tuna Hanım’ın kendi arabasıyla onu süpermarkete götürmesi]

3. Süreç Adımı: ALTERNATİFLERİ BULMA VE DEĞERLENDİRME(Alternative Evaluation)

[ Araba: Audi ya da Peugeot seçeneği
Buzdolabı: Bilal Dayı’nın evinden alıp çeşitlere bakma, Bosch ya da Arçelik alternatifleri
Televizyon: Alternatiflerine komşulara ve gündelik evlere bakılarak soruşturulur.
Gıda ihtiyacı: Bakkal,hal ya da süpermarket]

4. Süreç Adımı : SATIN ALMA KARARI [ PURCHASE DECISION]

[ Buzdolabı: Vestigos alınır..
Kasetçalar: Herhangi bir yerden alınır.
Televizyon: Yeni bir ev ve düzen gereği lüks bir televizyon alınır.
Araba: Peugeot Alınır
Süpermarket: Süpermarket tercih edilir.

5. Süreç Adımı: SATIŞ SONRASI DEĞERLENDİRME(Postpurchase Evaluation)

[ Vestigos: Markaya halen tutkuyla bağlı kalınır.

Araba: Kumru ve Haydar tarafından bakımına özen gösterilir ve gereksinimleri üstünde bir memnuniyet vardır.

Televizyon: Formundan çok içinde yayınlanan görüntülerin oluşmasıyla gereksiz bir eşya olduğuna kanaat getirmesi, ama yine de seyretmeye devam etmesi]

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Kapat