Oca 292007
 

ibnisina1Buharalı olup, batı onu “avicenna” diye bilir. nesneldir, metafiziğe bulaşmadan araştırmalar yapmıştır ki 5 ciltlik bir tıp kanunu niteliğindeki kitabı farmakolojiye öncülük etmiştir. Aristotelesci olmasının yanında, Platoncu eğilimleri de 18 cilde dayandırdığı şifa kitabı” kitab üş şifa” adlı eserindeki felsefi görüşlerinde kendini hissetirmektedir. Bu kitap ayrıca, zengin bir mineraloji kaynağıdır. Doğa bilimleri ve kimya üzerine de yazmışlığı mevcuttur, şairdir. Menenjitten, şarbona, zatürreden, psikoterapiye bir çok konuda öncülüğü vardır. Kas anatomisindeki deli incelemeleri ölmeden önce okunmalıdır. Kısacası adam bilimadamlığından ve filozofluğundan öte tartışmasız dahidir.